ร่วมเปิดงานและมอบสวนสุขภาพสิริธรเฉลิกชนม์ ตำบลพร่อน

เมื่อวันที่  22  สิงหาคม พ.ศ.2561 สาธารณสุขอำเภอตากใบ รพ.สต.บ้านโคกยาง และรพ.สต.พร่อน
โดยมีนายพิชิต  รัตนวงศ์ สาธารณสุขอำเภอตากใบและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแตละ รพ.สต.ที่อยู่ในเขตใกล้เคียง
ร่วมเปิดงานและมอบสวนสุขภาพตำบลพร่อน


Similar Posts