กิจกรรมถอดบทเรียน อำเภอสุขใจ สารคดีทีวีบูรพา

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม พ.ศ.2561 ในเวลาช่วงเช้า รพ.สต.บ้านโคกงูและรพ.สต.บางขุนทอง เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน อำเภอสุขใจ สารคดีทีวีบูรพา แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการวัดบุณณาราม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งที่ 75 คน 

และในช่วงเวลาภาคบ่าย ได้มีการเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ชื่อผู้ป่วย นายเจ๊ะมามะ เจ๊ะฮะ  83 ม.1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ร่วมกับนายกเหล่ากาชาติ นราธิวาส

Similar Posts