ซ้อมแผนการเกิดเหตุในพื้นที่กับหน่วย ชรบ.

เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม พ.ศ.2561  รพ.สต.บ้านกูบูได้ร่วมซ้อมแผนการเกิดเหตุในพื้นที่กับหน่วยทหารชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) และมีผู้นำหมู่บ้านได้ร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือมากยิ่งขึ้น

Similar Posts