|

ตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเด็ก

เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  พ.ศ.2561  รพ.สต.บ้านโคกมือบาได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปศุสัตว์มูโนะ โดยมีเด็กที่รับการเจาะเลือดจำนวน 56 คน

Similar Posts