|

ติดตามและเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการขยะ ณ ปอเนาะบ้านซีโป

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 สาธารณสุขอำเภอตากใบ นายพิชิต  รัตนวงศ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโคกมือบา,นายก อบต.พร่อน,ปลัด อบต.พร่อน,ท้องถิ่น อ.ตากใบ ได้ร่วมลงพื้นที่ ณ ปอเนาะนูรุลฟาลาฮ บ้านซีโปเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดการ ธนาคารขยะ และน้ำหมักชีวภาพ โดยมี นายปักรูเด็น มิง เป็นโต๊ะครูปอเนาะแห่งนี้ ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการประกวดด้านขยะในวันที่ 5 กันยายน ที่จะถึงนี้

Similar Posts