ออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาลในงานกีฬาสานสัมพันธ์บ้านยูโยมิตรภาพครั้งที่ 1

วันที่  30  สิงหาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโคกงู ได้ออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาลในงานกีฬาสานสัมพันธ์บ้านยูโยมิตรภาพครั้งที่ 1 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.บางขุนทอง และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Similar Posts