ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจำนวน 3 แห่ง

เมื่อวันที่  4 กันยายน  พ.ศ.2561 รพ. สต. พร่อนได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนวัดพระพุทธ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44(วัดฉัททันต์สนาน)
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมทั้งหมด  63  คน

Similar Posts