โครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและกำจัดขยะ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน พ.ศ.2561 รพ.สต.โคกงูร่วมกับ อบต.บางขุนทอง ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและกำจัดขยะชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่  2 3 4 และ 5 ในตำบลพร่อนบางขุนทอง ซึ่งทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี

Similar Posts