ให้บริการฉีดวัคซีนเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยามู

เมื่อวันที่  5  กันยายน พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านกูบู ให้บริการฉีดวัคซีนเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยามู พร้อมเก็บตก MMR2  จำนวน  42  คน

Similar Posts