ประชุมประจำเดือน อสม.

เมื่อวันที่  6  กันยายน พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านโคกยาง ประชุมประจำเดือน อสม.พร้อมจ่ายเงินค่าป่วยการของเดือน มิย. และชี้แจงการสมัครเข้าร่วม ลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กับอสม. และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  38  คน

Similar Posts