ประชุมประจำเดือน อสม. เดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 5  กันยายน  พ.ศ.2561 รพ.สต.ศาลาใหม่ ประชุมประจำเดือน อสม.พร้อมจ่ายค่าป่วยการของเดือน มิ.ย และชี้แจงการลงคัดกรอง ความดัน เบาหวานในหมู่บ้าน และชี้แจงการสมัครเข้าร่วม ลด ละ บุหรี่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน  67  ราย

Similar Posts