ฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ

เมื่อวันที่  6 กันยายน พ.ศ.2561 รพ.สต.นานาคได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ

Similar Posts