ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่

เมื่อวันที่  6  กันยายน พ.ศ.261 รพ.สต.ศาลาใหม่ได้ลงให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่
โดยมีเป้าหมาย DT กระตุ้นชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน  114  คน ฉีดได้ 104 คน เด็กขาดเรียน 10 คน
และชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ต้องตามฉีด อีก 25 คน

Similar Posts