|

รับการประเมินตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่  7  กันยายน  พ.ศ.2561  ตำบลพร่อน โดย รพสต.พร่อน,รพสต.โคกยาง และ อบต.พร่อน ร่วมรับการประเมินตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาและ สสจ.นราธิวาส ณ ห้องประชุม อบต.พร่อน

Similar Posts