โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.2561  รพสต.บ้านโคกงูได้จัดอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ หมู่ที่ 1 บ้านบางขุนทอง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 ราย

Similar Posts