ลงให้บริการวัคซีน dT กระตุ้น

เมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.2561  รพ.สต.ศาลาใหม่ ลงให้บริการวัคซีน dT กระตุ้น ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ยังได้รับไม้ครบชุด ณ โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอและวัดโคกมะเฟือง

Similar Posts