ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ณ วัดเกษตรธิการาม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 เวบา 10.30น. รพ.สต.นานาคได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ณ วัดเกษตรธิการาม พร้อมให้ความรู้ เรื่องไข้เลือดออก และเรื่องCPR ทั้ง อสม.ได้ร่วมกันช่วยพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดนี้ด้วย

Similar Posts