จัดประชุมประจำเดือน อสม. รพ.สต.บ้านกูบู

เมื่อวันที่ 14  กันยายน พ.ศ.2561  เวลา 13.30น. รพ.สต.บ้านกูบูได้จัดประชุมประจำเดือน อสม. โดยมี นายพิชิต  รัตนวงศ์สาธารณสุขอำเภอตากใบ มาร่วมประชุมด้วยพร้อมแนะนำของโครงการลดละเลิกบุหรี่และ พชอ.ตากใบ

Similar Posts