คัดกรองความดันเบาหวาน HT,DM ม.1,ม.4,ม.7

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง พร้อมกับอสม ม.1 คัดกรองความดันเบาหวาน HT,DM จำนวน 135 คน และวันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.2561  คัดกรอง ม.4  จำนวน 217 คน และในวันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ.2561 คัดกรอง ม.7 จำนวน 112 คน

Similar Posts