กิจกรรมเปิดตัวตลาดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว ของโครงการภายใต้แผนงานชุมชนท่องเที่ยว OPOP นวัตวิถี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 สาธารณสุขอำเภอตากใบได้ร่วมงานกิจกรรมเปิดตัวตลาดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน “เรหลาดบ้านหญ๋าย  ด้ายแรงอ๊อกนิ” โดยมีนายอำเภอตากใบเป็นประธานในพิธิเปิดดังกล่าวและร่วมกับคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวบ้านใหญ่ ณ บริเวณตลาดนัดชุมชนบ้านใหญ่ (หน้าวัดพระพุทธ) หมู่ที่ 3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ชุดการแสดงรำกลองยาว,จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ,สาธิตการทำอาการโบราณ,แข่งขันขูดมะพร้าว,แข่งขันสุดยอดนักกิน,การแสดงของนักร้อง “ชาย ชนบท”,และสินค้า OTOP จากต่างๆนานาที่มาจากหลายกลุ่มงานที่อยู่ในพื้นที่บ้านใหญ่

Similar Posts