|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ผู้ช่วยงานทันตกรรม)

มารายงานตัวภายในเวลา 13.30 น.

หมายเหตุ  หลักฐานที่ต้องพามารายงานตัว

  1. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  1  ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา  1  ฉบับ

Similar Posts