ขอเเสดงความยินดีกับอสม.ดีเด่น

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ขอเเสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่น นางซีตีไซน๊ะ มามุ อสม.ตำบลเจ๊ะเห และนางวันทนีย์ ทองคุปต์ อสม.ตำบลบางขุนทอง ที่เข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ปี 2562 ณ โรงเเรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิต กรุงเทพมหานคร

Similar Posts