|

รายงานสถานการณ์การเกิดไฟป่า

จังหวัดนราธิวาส ครั้งแรก เกิดเมื่อ วันที่ 4/5/2562 เมื่อเวลา 01.30 น. และไฟได้ลามไปถึงสถานีเพาะพันธุ์สัตว์
ป่าบ้านโคกไม้เรือตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ ผู้นำท้องถิ่น และชุดดับไฟป่า ร่วมกำลังกันออกลาดตระเวน
เพื่อเฝ้าระวังและช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมงและในวันที่ 6/5/2562
เมื่อเวลา 03.30 น. ได้เกิดไฟลุกไหม้อีกครั้งในพื้นที่เดิมถึงปัจจุบัน
วันนี้ 7/5/62 ทางทีมอำเภอตากใบ สาธารณสุขอำเภอตากใบ รพสต.บ้านทรายขาว รพสต.บ้านกูบู
ออกแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น พร้อมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและครอบครัวที่ได้รับผล
กระทบแล้ว 10 ครัวเรือน ทั้งนี้ทาง อบต.ตำบลไพรวัน ตำรวจ ชคต.ตำบลไพรวัน และทีมผู้ใหญ่บ้าน และชุดดับ
ไฟป่าได้ร่วมกำลังกันออกลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังหมอกควันและไฟป่า และช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและชุดดับเพลิง เร่งควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3
ซึ่งได้เผาผลาญพื้นที่ป่าสงวน สวนยาง สวนปาล์ม และสวนการเกษตรของประชาชน แต่ยังไม่ได้รับรายงานถึง
การเจ็บป่วยในครั้งนี้

Similar Posts