ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชมรม อสม.

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ได้มีการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชมรม อสม. ระดับอำเภอตากใบ ประจำปี 2562 ณ สสอ.ตากใบ

Similar Posts