ตรวจผิวหนังเด็กนักเรียนที่สงสัย ณ โรงเรียนบ้านโคกยามู

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 รพ.สต.บ้านกูบู และเจ้าหน้าที่สสอ.ตากใบ พร้อมด้วยนายแพทย์กตัญญู นรากุล โรงพยาบาลตากใบได้ไปให้สุขศึกษาเรื่องโรคมือเท้าปาก ณ โรงเรียนบ้านโคกยามูและตรวจผิวหนังเด็กนักเรียนที่สงสัย เนื่องจากได้รับรายงานจากโรงเรียนว่ามีเด็กนักเรียนสงสัยเป็นโรคมือเท้าปาก

Similar Posts