โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย รพสต.ศาลาใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 งานแพทย์แผนไทยโดย รพสต.ศาลาใหม่ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย สอนทำน้ำมันไพล แก่ผู้สูงอายุ ม.1 บ้านโคกมะเฟือง

Similar Posts