รับรางวัลสุดยอดส้วม HAS ระดับจังหวัดนราธิวาส 2562

เมื่อวนที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขอเเสดงความยินดีกับการได้รับรางวัลสุดยอดส้วม HAS ระดับจังหวัดนราธิวาส2562
ประเภทโรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทสำนักงาน ได้แก่
ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ รองชนะเลิศอันดับ 1

Similar Posts