| |

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์และหยอดโปลีโอ รณรงค์ครั้งที่ 2

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโคกงูได้จัดทำกิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์และหยอดโปลีโอรณรงค์ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัซซาดะห์ มีเด็กเข้ารับบริการจำนวน 72 คน พบฟันผุ จำนวน 43 คน

Similar Posts