|

โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางขุนทอง

วันที่ 28 สิงหาคม พศ.2562 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ. สต.บ้านโคกงูและเจ้าหน้าที่จาก อบต.บางขุนทอง ได้ร่วมกัน ดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางขุนทองและให้ความรู้เรื่องการควบคุม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

Similar Posts