|

ออกหน่วยปฐมพยาบาลต้อนรับองคมนตรี

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.พร่อน ออกหน่วยปฐมพยาบาล ณ บ้านโคกใน ในการต้อนรับคณะองคมนตรีที่ได้ลงพื้นที่ในการทำภารกิจ ณ สถานที่ดังกล่าว

Similar Posts