โครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านศาลาใหม่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ มอบหมายให้ นายคมกฤต จันทร์เมือง ปลัดเภอตากใบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดประจำตำบลศาลาใหม่ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศาลาใหม่ โรงพยาบาลตากใบ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ บัณฑิตอาสาฯ บัณฑิตแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ทั้งนี้ได้มอบตะกร้ายังชีพให้แก่ชาวบ้าน จำนวน 20 ราย ณ โรงเรียนตาดีกาตะฟิหซูลกุรอาน หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

Similar Posts