อสม.ตากใบ ชวนเดิน วิ่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.40 น. นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม อสม.ตากใบ ชวนเดิน วิ่ง เพื่อสมทบทุนสนันสนุนกิจกรรมในชมรม อสม.อ.ตากใบ ณ โรงเรียนตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน สมาชิก อสม. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ และประชาชน อำเภอตากใบ จำนวนกว่า 600 คน โดยปล่อยขบวนเดิน-วิ่ง จากโรงเรียนตากใบ ถึง ธงชาติเกาะยาว ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร หลังจากนั้นได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลเกาะยาวอีกด้วย

Similar Posts