ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:00น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโคกมือบาและจิตอาสาญาลันนันบารูตำบลโฆษิต และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในตำบลโฆษิต ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดเพื่อดูแลช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวไม่ให้กลับพาเสพซ้ำและให้มีงานทำ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Similar Posts