รับผู้ป่วย old cva ติดเตียง มี tracheostomy

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ. สต.บ้านโคกมือบา รับผู้ป่วย old cva ติดเตียง มี tracheostomy มีให้อาหารทางสายและมีแผลกดทับเสริมด้วยการแนะนำสอนญาติดูและติดตามผู้ป่วย

Similar Posts