ลงให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศาลาใหม่ ได้ลงให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่โรงเรียนบ้านศาลาใหม่รอบที่ 2 หลังจากศุกร์สัปดาห์ที่แล้วและได้ลงฉีดวัคซีน HPV 2 ในเด็กนักเรียน ป.6 วันให้บริการฉีด dT ในเด็กป.6ทุกคน ในเด็กนักเรียน ป.1นั้นได้ฉีดตามที่เด็กขาดฉีดไปเมื่อตอนอายุ 0-5 ปี ดังนี้ มี dT ,MMR,LJE,IPV

Similar Posts