ร่วมดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 05.30 น. เจ้าหน้าที่รพ.สต.บางขุนทองร่วมกับ อสม. และอบต.บางขุนทอง ร่วมดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในวิทยาลัยการอาชีพตากใบ(4 อาคาร+1 ป้อมยามและละแวก)และหมู่บ้าน(บ้านผู้ป่วยและละแวก)ในเขตรับผิดชอบของรพ.สต.บางขุนทอง

Similar Posts