คัดกรองความดันเบาหวาน ณ หมู่ที่ 7 บ้านพรุกาบแดง

วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกูบู ได้ออกคัดกรองความดันเบาหวาน ณ หมู่ที่ 7 บ้านพรุกาบแดงมีผู้รับการคัดกรองจำนวน 133 คน

Similar Posts