ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช 3 ราย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.เกาะสะท้อนร่วมกับทีมโรงพยาบาลตากใบได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช 3 ราย

Similar Posts