ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ จำนวน 3 ราย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านทรายขาวร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลตากใบ ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ จำนวน 3 ราย

Similar Posts