จัดทำกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ บ้านสะหริ่ง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านโคกยาง จัดทำกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ บ้านสะหริ่ง มีผู้เข้าร่วมชมรมจำนวน 93 คน

Similar Posts