เยี่ยมบ้านติดตามประเมินพัฒนาการ

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.ศาลาใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลตากใบ ได้ลงเยี่ยมบ้านติดตามประเมินพัฒนาการ 3 เคส นัดพบแพทย์ PCU วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 จำนวน 1 เคส เพื่อประเมินภาวะทุพโภชนาการ อีก 2 เคส F/U รพ.นราต่อเนื่อง อาการทั่วไปปกติ

Similar Posts