ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานความดัน

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโคกยาง ร่วมกับ โรงพยาบาลตากใบ ได้ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานความดัน จำนวน 46 คน และผิดปกติ 7 คน

Similar Posts