กิจกรรมจิตอาสา รพสต.บ้านโคกยาง

วันที่ 14 ธันวาคม  2560   รพสต.บ้านโคกยาง  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “ เราทำ ดี ด้วยหัวใจ”  ณ รพสต.บ้านโคกยาง  เหล่าจิตอาสาร่วมกันพัฒนา, ทำความสะอาด (Big Cleaning) , ตัดแต่งต้นไม้   ถอนหญ้า เก็บกวาดใบไม้ ให้มีความสะอาด ภูมิทัศน์น่าอยสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณภายนอกอาคาร รพ.สต.

Similar Posts