ซ้อมแผนเผชิญเหตุตำบลนานาค

เมื่อวันที่ 15ธันวาคม2560 เวลา 09.30 น.นายประยูรพุทธชาตินายอำเภอตากใบเป็นประธานในการซ้อมแผนเผชิญเหตุตำบลนานาคโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบ.ทุกหมู่บ้านหน่วยกำลังทุกภาคส่วนร่วมกันซ้อมแผนตำบลในครั้งนี้

Similar Posts