|

ทีมทันตาภิบาลอำเภอตากใบลุยงาน

วันนี้ 15/12/2560  ได้ให้ทันตสุขศึกษา นร.เกาะสะท้อน จำนวน 20คน, ให้บริการทันตกรรมดังนี้

  •   ขูดหินปูน 12คน
  •   อุดฟัน 6 คน
  •   เคลือบหลุมร่องฟัน 2 คน
  •   ถอนฟันน้ำนม 2 ซี่

Similar Posts