2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามข้อกำหนด *ประกอบด้วย 1)ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว 2)วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 3)ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 4)วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

Similar Posts