| | |

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมบ้าน,มอบถุงยังชีพ

วันที่26/12/60 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและคณะ พร้อมด้วยนายอำเภอตากใบ, ปลัดอำเภอประจำตำบล, นายก อบต., เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยกองกำลังในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอตากใบ (ต.ศาลาใหม่, พร่อน, นานาค)

Similar Posts