ข้าราชการ/ลูกจ้าง ประกาศเจตจำนงสุจริต

วันที่ 25 ธันวาคม 2560  สาธารณสุขอำเภอตากใบ  พร้อมด้วยข้าราชการ, ลูกจ้างในสังกัดฯ, และ  อสม. ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต  และต่อต้านการคอรัปชั่นในทุกระดับ  โดยมีข้าราชการ,ลูกจ้าง และ อสม.ร่วมแสดงเจตจำนง 120 คน

รูปภาพ1

Similar Posts