ลงพื้นเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลโฆษิต

เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๒๕๖๑ นายประยุร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ/ ผอ.ศปก.อ.ตากใบ มอบหมายให้นายอิสมะแอ การียา ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโฆษิต และ นายซาลิม ดาโอ๊ะ เจ้าหน้าที่ประจำตำบล พร้อมด้วย จ.ส.อ ศรายุทธ หนื่นสี รอง.ผบ.มว.ปล.ที่๒ ร้อย.ร.๑๕๑๒๑ นายมะนอ อาแว จนท.สาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกมือบา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตแรงงานประจำตำบล บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ลงพื้นเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลโฆษิต จำนวน ๙ ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Similar Posts