|

ประชุม อสม. เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน วางแผนการดำเนินงานสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 16  มกราคม พ.ศ.2561 ภาคเช้า รพ.สต.เกาะสะท้อน ประชุม อสม. เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน วางแผนการดำเนินงานสาธารณสุข การสำรวจข้อมูลงานอาชีวอนามัย ชี้แจงเพื่อแนวทางปฏิบัติในสัปดาหราชประชาสมาสัย พร้อมทั้งวางแผนการออกหน่วย พอ.สว.ด้านทันตกรรมซึ่งจะลงในพื้นที่เกาะสะท้อน ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 นี้

Similar Posts